Hey. We use cookies. Find out more here.

Skip to main content

Vali keel:

Meist

EESTI E-VARAMU

Eesti E-Varamu portaal on osa Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi programmist, mille loomist toetab Euroopa Regionaalarengufond. Ühtse e-keskkonna eesmärk on pikaajaliselt säilitada ja kätte saadavaks teha Eesti mäluasutuste: raamatukogude, arhiivide ja muuseumide digiteeritud ressursse; tõsta mäluasutuste digiteerimisvõimekust ning tagada Eesti jaoks oluliste kogude säilimine. E-varamu võimaldab Eestis oleva vaimuvara siduda üleeuroopalise raamatukoguga Europeana.

Eestis on hea IT-alane oskusteave ja Eestit tuntakse kui edukat infotehnoloogiliste lahenduste pioneeri (ID-kaart, e-pangandus, e-valimised, e-valitsus, e-tervis, Skype, mobiilne parkimine jm). Eesti teaduse Infrastruktuuri teekaardi eesmärgiks on tagada olemasoleva, kuid hävimisohus oleva vaimuvara allikmaterjalide säilimine tulevastele põlvedele ka füüsilisel kujul, andes uurijatele garantii alusmaterjalide säilimise osas. Praegu kasutusel olevad digiteerimisseadmed on erineva taseme ning piiratud võimekusega. Kasutaja jaoks ei ole loodud ühtset andmestikku koondavat keskkonda ega kasutajaliidest.

OLEMASOLEV INFRASTRUKTUUR

Kõigile on kättesaadav raamatukogude ühine e-katalog ESTER. Teadusraamatukogude ühistegevuse instrumendi ELNET Konsortsiumi abil on konsortsiumi liikmetele tehtud kättesaadavaks kümned tuhanded teadusajakirjad ja andmebaasid. Rahvusraamatukogus on loodud digitaalne arhiiv nimega DIGAR, Tartu Ülikooli Raamatukogus ning Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus on käivitatud repositooriumid, kuhu koondatakse oma ülikooli ja raamatukogu digiteeritud materjale. Rahvusarhiivis toimub arhivaalide suuremahuline digiteerimine. Toimib mäluasutuste vaheline säilitusalane ühisprojekt „Eesti trükise punane raamat“. Iga Eesti kaalukam mäluasutus suudab suuremal või vähemal määral oma käsutuses olevaid materjale digiteerida ja elektroonilist teavet säilitada, enamasti kuulub selliste asutuste kooseisu ka säilitus- ja ennistusküsimustega tegelev allüksus.

UUS INFRASTRUKTUUR

Uus ühtne e-keskkond tagab internetis läbi ühe värava juurdepääsu Eesti mäluasutustes olevale teaduskirjandusele, rahvusteavikutele, eesti-kesksetele kultuuriloo ja rahvaluule kollektsioonidele, haruldastele vanaraamatutele, arhiivides ja muuseumides peituvale teabele ja muule siin nimetamata vaimuvarale, mis seni on olnud vaid materiaalsel kujul või killustatult erinevatel internetilehekülgedel. Infrastruktuur loob võimekuse digiteerida, et seeläbi võimalikule kasutajale paremini kättesaadavaks teha, kuid ka pikaajaliselt säilitada nii elektroonilist kui ka originaalkujul olevat Eesti raamatukogude, arhiivide ja muuseumide vaimuvara.

E-Varamu e-keskkonna oluliseks arenguks saavad olema semantilised seosed ja viidete ristkasutus loodava keskkonna ning seni loodud andmebaaside vahel. Andmekogu loomisel keskendutakse eeskätt kvaliteetinformatsioonile. Keskkonna kasutajale tagatakse nähtav piir kontrollitud, teadusel põhineva kvaliteetinformatsiooni ja keskkonna kasutajate loodud sisu vahel. Eesti mäluasutuste vaimuvara, ka võimalikult täielik valik eestikeelset vaimuvara muutub interneti kasutajatele kogu maailmas kättesaadavaks.

PARTNERLUS

Partneriteks on Eesti avalik-õiguslike ülikoolide raamatukogud, Rahvusraamatukogu, Riigiarhiiv, teised tähtsamad arhiivid ja muuseumid.

Kinnita
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.